gallery/1

GÜNCEL

OSGB

GÜNCEL OSGB

Hizmetlerimiz

gallery/raw_hak-is-siyaset-ve-devlet-is-guvenligi-konusunu-34insani-yasat-ki-devlet-yasasin34-perspektifinde-ele-almali_339375049
gallery/k_04221355_5
gallery/1-1024x722

Hizmetlerimiz

 

İş Güvenliği ve Sağlığı Hizmetleri

İşyeri Hekimliği

İşgüvenliği Uzmanlığı

Risk Analizi

Acil Durum Eylem Planı

İş Güvenliği Eğitimleri

Ağır ve Tehlikeli İşler ile Gece Çalışır Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporları

gallery/acildurum
gallery/egitimm
gallery/is-guvenligi-denetimi-834x420

Dökümantasyon ve Analiz Çalışmaları

 

Çalışanların Sağlık Tetkiklerinin Belirlenmesi

Çalışma Talimatlarının Oluşturulması

El Kitapçıklarının Hazırlanması

Görev-Yetki Ve Sorumlulukların Hazırlanması

Güvenlik Raporu Ve Büyük Kaza Önleme Politikasının Hazırlanması

Güvenlik Ve Sağlık İşaretlerinin Belirlenmesi Ve Temini

İşyerinde Kullanılacak KKD'lerin Belirlenmesi

Kaza İstatistiklerinin Oluşturulması

Mevcut Talimatların Güncellenmesi

Patlamadan Korunma Dökümanının Hazırlanması

Ramak Kala Tespiri Ve Raporlanması

Profesyonel Destek

 

İş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşturulması

İş sağlığı ve güvenliği kurulu iç yönetmeliğinin hazırlanması

İş sağlığı ve güvenliği kurullarına katılım ve profesyonel destek

Alt işveren iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yönetimi

Daima bilgi desteğinin sağlanması

Acil Durum Çalışmaları

 

Acil Durum Eylem Planlarının Hazırlanması

Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması

Acil Durum Talimatlarının Hazırlanması

Sağlık ve Güvenlik Planının Hazırlanması

Acil Durum Tatbikatlarının Takibi 

Sertifikalı Eğitimler

 

Eğitim Planlarının Hazırlanması

İşe Giriş ve Periyodik Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi

Denetim ve Araştırmalar

 

İş Kazalarının Araştırılması Ve Önlenmesi İçin Aksiyon Planlarının Oluşturulması­

İş Yerlerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Uygunluk Denetimi

Bütün bunlardan ve daha fazlasından yararlanmak için

 

Bizi arayın veya misafirimiz olun.